Jäsenhakemus

Seuran jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä henkilö

 • Jolla on vähintään yhden seuran jäsenen suositus
 • Joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä
 • Joka osoittaa omaavansa jäseniltä odotettavaa “ei niin vakavuutta”
 • Joka osoittaa olevansa paremmassa kunnossa kuin seuran huonokuntoisin (***)

Seuran jäseneksi pääsee siis vain anomuksesta, toisin kuin erinäisiin muihin seuroihin.
*** Jotkut perustajajäsenet ovat tehneet tämän ehdon täyttämisen valitettavan helpoksi…

Jäseneksihaku -prosessi

Peräkylän Ponnistus on suunnitellut jäseneksihakuprosessin niin, että sen läpikäytyään kokelas omaa valmiudeut vähintäänkin pienen tai keskikokoisen banaanivaltion EU-hakemuksen työstämiseen: 

 • Johtokunta käsittelee hakemuksen ja panee saatesanoineen eteenpäin muulle jäsenistölle (ei hakijalle).
 • Jäsenistö kommentoi anomusta johtokunnan esittämän määräajan kuluessa ja kommentit vain johtokunnalle (ei “reply to all”). Anomusta torpedoiviin kommentteihin tulee sisältyä perustelu. 
  Määräajan minimi on yksi viikko; johtokunnan tulee sovittaa määräaika jäsenistölle riittäväksi (re: loma-aika, kilpailukausi, palautumis-aika etc.).
 • Mikäli jäsenanomusta torpedoivia mielenpiteitä tulee ilmi, niin johtokunta arvioi eriävien mielipittein perustelut ja tekee päätöksen. Tarvittaessa johtokunta äänestää ja viimeinen veto-oikeus on Pehtoorilla.
 • Johtokunnan käsiteltyä jäsenhakemuksen on tapana ollut suorittaa Katsastuslenkki tai vastaava katsastustilaisuus. Katsastuslenkin tarkoituksena on antaa seuran jäsenille tilaisuus tutustua jäsenkandidaattiin ja sitä myötä antaa viimeisin vetonsa uuden jäsenen liittymisen suhteen. Katsastuslenkin järjestelyvastuu on yhteisesti kokelaalla sekä jäsenyyden puoltajalla.
 • Katsastus tulee tehdä ennen lopullista päätöstä, mikä ilmoitetaan hakijalle erikseen (ei heti lenkin jälkeen).
 • Mikäli Katsastuslenkki ei aiheuta reklamaatioita, niin johtokunta prosessoi kandidaatin jäseneksi.

Uuden jäsenen velvollisuudet

 • Jäseneksi hyväksymisen jälkeen uutta jäsentä odottaa jäsenmaksu, jota kesken vuotta liittyneiltä peritään vain efektiivisiltä kuukausilta.
 • Jäsenyys edellyttää taiteilijanimen generoimista, minkä käyttöönotto liputtaa lopullista edellisestä elämästä luopumista. Taiteilijanimen suhteen jäsenellä on ehdottamisoikeus -samoin kuin kaikilla jäsenillä; lopullisen päätöksen tekee johtokunta.
 • Uusi jäsen on velvoitettu järjestämään säädyllisessä ajassa “Tulokasillan”. Tulokasillan määritelmä on hyvin löyhä, mutta tyypillisesti se sisältää urheilullisen komponentin (á la lenkki) sekä siitä palauttavia osioita (á la sauna / apetta / tms). Tulokasillan tarkoitus ei ole aiheuttaa uudelle jäsenelle kohtuutonta taloudellista kärsimystä, joten BYO/Nyyttäri -käytäntö on vähintäänkin hyväksyttävää, ellei peräti suositeltavaa.
  Tulokasillan suhteen saa myös käyttää mielikuvitustaan.

Jos olet kiinnostunut seuran jäsenyydestä, ota toki yhteyttä puheenjohtajaan: 
pehtoori  perakylanponnistus.fi.

Seura pitää jäsenistään henkilörekisteriä, mistä tarkemmin rekisteriselosteessa.