Masokistin Unelman reitti taasen virallisesti mitattu 23.07.2022

Kaapeli, joka on Suomen kahdesta kansanvälisesti akreditoiduista maantiejuoksujen ratojen mittaajista se ensimmäinen, suoritti mittauksen. Lopputuloksena että reittejä pidennetään muutamalla kymmenellä metrillä.
Reittihän on pysynyt samana ilman tietyöjärjestelyjä tms. Matkalla on kuitenkin muutama mutka, jotka voi nuolla tarkasti tai erittäin tarkasti; Kaapeli ilmeisesti nuoli mutkat erittäin tarkasti (käytännössä kukaan juoksija ei nuole noin tarkasti).
Kaapelin rapsasta lainattua: “Mittauksen mukaan reittiä on hieman pidennettävä aikaisemmasta siirtämällä lähtöpaikkoja, kun otetaan uudessa mittauksessa varmuuskerroin (Short course prevention factor) huomioon. Vanha vuodesta 2014 juostu reitti ei kuitenkaan osoittautunut alimittaiseksi, sillä ero mittaustuloksessa mahtui varmuuskertoimen mukaiseen virhemarginaaliin. Jos mittaus ymmärretään reitin pituuden tarkistusmittaukseksi (aikaisempien vuodesta 2014 juostujen tulosten osalta), reitti todettiin riittävän pitkäksi.”